søndag02feb2020

Gudstjeneste i Dreslette kirke

søndag02feb2020 kl. 17:00 - 18:00

Sidste s.e.H3K

Kyndelmisse-gudstjeneste