søndag09feb2020

ingen gudstjeneste i Dreslette kirke

søndag09feb2020

Septuagesima