Gudstjenester juleaften

Coronaen har forandret alt i år – også vores gudstjenester juleaften.

Der er begrænsninger i kirken, så derfor har begge menighedsråd besluttet at gennemføre to gudstjenester i hver kirke med tilmeldinger, så vi har styr på antallet:

Dreslette kirke:

kl. 11.30

kl. 16.00

Tilmelding: Gudrun Falk: 30 53 22 15 

Helnæs kirke:

kl. 10.00

kl. 14.30

Tilmelding: Pia Haahr: 23 96 93 19

Dreslette kirke

2. søndag i advent – uden spisning

Desværre må vi undvære samværet ved fællesspisningen i Dreslette Forsamlingshus den 2. søndag i advent i år.

Vi holder fast ved gudstjenesten i kirken, hvor der vil være læsninger, og hvor vi skal synge de gode julesalmer, der aldrig kan synges for tit.

Gudstjenesten er i år rykket frem til: Kl. 11.00

Julekoncerten aflyst

Vi havde ellers glædet os til at få besøg af Vor Frue Kantori fra Svendborg under ledelse af organist Povl Chr. Balslev den 2. søndag i advent.

Koncerten udskyder vi til næste år. Koret har allerede sat kryds ved søndag den 5. december 2. søndag i advent 2021.

Kantori

Vor Frues Kantori blev stiftet i sommeren 2002 af organist Povl Chr. Balslev.

Koret, der består af 16 sangere, har siden dets start markeret sig musikalsk med smukke, anderledes og intense koncerter, hvis kendetegn er en homogen klang og et på én gang klassisk og utraditionelt repertoire.

Kantoriet medvirker typisk et par gange om året ved koncerter/arrangementer i Vor Frue kirke, men giver herudover også koncerter rundt om i landet. Koret har ligeledes været på turnéer til Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og Grand Canaria.

Læs mere på kantoriets egen hjemmeside: www.vorfrueskantori.dk

Kyndelmisse i Dreslette

Desværre må vi også aflyse vores traditionelle kyndelmissefællesspisning i Dreslette Forsamlingshus med vintermad og fællessang.

Vi fastholder dog Kyndelmisse-gudstjenesten i Dreslette kirke, og det bliver:

Søndag den 7. februar kl. 19.00

Her vil der blive holdt en andagt, og så skal vi synge de kendte vintersange og –salmer.

Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag den 2. februar.
Dagen blev kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: Kyndel = candelarum, lys og missa messe.

Julen på Helnæs

Juletræstæppet

Vi brugte ved sidste jul for første gang det fine juletræstæppe, som Lis Jørgensen syede for os. Det vil blive brugt igen i år, men noget vil være anderledes - når julen skal fejres i en coronatid.
Julens budskab er dog heldigvis også det samme.


Julekoncerten

Gennem lang tid har vi arbejdet på at få det meget dygtige kor ved kirken i Assens, Syngedrengene til at give koncert hos os. Men Corona gør, at der ikke bliver nogen julekoncert i år. 

Besøg syngedrengenes hjemmeside

Hør syngedrengene


Morgenandagt med morgenbrød

2. søndag i advent bliver der en kort andagt kl. 09.00, hvorefter vi får kaffe med brød. Måske fortsætter denne dag med

Menighedsrådsvalget 2020

Dreslette kirke

Det nye menighedsråd er:
Joan Pedersen, Gitte Møller, Bjarne Gadebusch, Mogens Hjorth, Gudrun Falk.

I september er der menighedsrådsvalg i hele landet.

Her i Dreslette sogn afholdes det - som tidligere – i forbindelse med Høstgudstjenesten, der i år er den 13. september.

Efter gudstjenesten serveres der smørrebrød i konfirmandstuen og herefter informeres indledende om menighedsrådets arbejde – og derefter er der opstillingsmøde – og valg til det nye menighedsråd.

Dreslette sogn har under 1000 medlemmer af folkekirken, og menighedsrådet består derfor af 5 folkevalgte samt præsten – og valgperioden er på 4 år, begyndende 1. søndag i advent 2020.

Arbejdet i menighedsrådet er mangfoldigt, spændende og lærerigt, hvor der både er bundne opgaver, men også mulighed for initiativer til forskellige sogneaktiviteter.

De bundne opgaver er ikke mindst

-        Ansvaret for de kirkelige handlinger

-        Ansvaret for vedligehold af kirkens bygninger og af kirkegården

-        Ansvaret for den økonomi der tildeles sognet

-        Rådet er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere – dog ikke for præsten.

Med hensyn til de frivillige aktiviteter kan nævnes dem der tilrettelægges i samarbejde med nabosognene, og her er der en bred vifte af muligheder.

Samarbejde om fællesudflugter, koncerter, foredrag, gudstjenester i det fri og kirkehøjskoledage er her nogle af mulige initiativer.

Men nye ideer, der yderligere kan skabe sammenhold, liv og aktiviteter i lokalsamfundet er naturligvis gode at få på bordet – såsom aktiviteter, der involverer børn og deres forældre.

Dreslette sogn er et mindre landsogn, der har et godt foreningsliv og menighedsrådet er naturligvis her en aktiv medspiller. 

Vi ses den 13. september. 

Vibeke Busse Andersen
Formand for menighedsrådet

 

 

Menighedsrådsvalget 2020

Helnæs kirke

Resultat af valgforsamlingen på Helnæs 15. september 2020

Der blev valgt følgende medlemmer til Helnæs menighedsråd

  1.      Bjarne Grønbæk
  2.      Finn Spangsbjerg Madsen Hemmingsen
  3.      Pia Haahr
  4.      Marianne Svane Therp
  5.      Flemming Neldeberg Hansen

Der er valgt følgende stedfortrædere

  1.      Else Karla Grønbæk
  2.      Inger Margrethe Lund
  3.      Anne Katrine Hansen
  4.      Kaj Aage Nielsen

 

Mulighed for afstemningsvalg

Der er mulighed for afstemningsvalg den 17. november, hvis nogen fra Helnæs sogn indleverer en ny kandidatliste.

Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet for en periode på 4 år.
Den ny liste skal udarbejdes på en godkendt formular, som findes på kirkeministeriets hjemmeside:

www.km.dk og www.menighedsrådsvalg.dk

Den ny kandidatliste skal underskrives af 5 stillere, og derefter afleveres til valgbestyrelsen, som tager imod mellem 16. september og 13. oktober 2020.                                 

Indlevering hos valgbestyrelsens medlemmer

Pia Haahr, Helnæs Byvej 26A eller

Inger Lund, Helnæs Byvej 69

mellem kl. 17 - 18 mandag – torsdag.

 

Venlig hilsen fra valgbestyrelsen i Helnæs menighedsråd

Pia Haahr, Inger Lund og Flemming Neldeberg