Dreslette Kirke

Konfirmander 2019

Helnæs Kirke

Konfirmander 2019

"Mini Konfirmand"

Hermed et tilbud til jer børn om at gå til ”Mini-konfirmand” her i Dreslette og Helnæs sogne. Alle I, som er inviteret til at deltage, går på en af de lokale skoler i 3. klasse – det er underordnet hvilken, blot I er tilknyttet området.   

Der bliver 5 gange i alt, og det er onsdage fra ca. kl. 15.00-16.30:  

Onsdag den 23. oktober
Onsdag den 30. oktober
Onsdag den 6. november
Onsdag den 13. november
Onsdag den 20. november  

Søndag den 24. november afsluttes med en gudstjeneste i Dreslette kirke, hvor mini-konfirmanderne deltager aktivt i gudstjenesten, som bliver en ”børnegudstjeneste”. Det er kl. 11.00 – og bagefter er der hotdogs i konfirmandstuen til alle ”minier”, søskende, forældre og andre kirkegængere, som har lyst til at deltage.

Programmet bliver hver gang sådan, at vi mødes i konfirmandstuen i Dreslette og går op i kirken, hvor vi er en halv times tid. Derefter vil der være lidt spisning i konfirmandstuen, og den sidste halve time vil der være aktiviteter der, inden vi slutter kl. 16.30.

Vi håber, I har lyst til at tilbringe lidt tid sammen med os i vores dejlige kirke, høre gode historier, lære nye sange/salmer og andre aktiviteter – og nyde Inges gode lækkerier og det at være sammen.
”Mini-konfirmand” er gratis - tilmelding hos sognepræst Else Suhr 64771083/29101093 eller elsu@km.dk.  

Der går bus fra Hårby skole kl. 14.25 og fra Ebberup skole kl. 14.25 – og børnene skal stå af ved indkørslen til præstegården, Nørrelundsvej 4, hvor de vil blive afhentet. Vi begynder først, når alle børn er her. Hvis der er børn fra andre skoler, som har problemer med transport, så ring til Else. Det vil være fint, hvis I forældre har mulighed for at afhente børnene kl. 16.30.

Med venlig hilsen

Inge Nielsen, Lis Nielsen, Else Suhr og Annie Værge

 

 

Konfirmandundervisning

Nu er det nye skoleår begyndt – og dermed også et tilbud om konfirmandundervisning for alle I, som er tilknyttet Dreslette og Helnæs sogne og nu skal i 7. klasse. 

For jer som gerne vil høre om undervisningen og evt. også melde sig til, vil jeg gerne indkalde til et møde: 

Torsdag den 29. august kl. 19.00 

Mødet er både for jer unge og også forældre. 

Konfirmationerne bliver i 2020: 

Dreslette kirke: Bededag, fredag den 8. maj kl. 10.00 

Helnæs kirke: søndag den 10. maj kl. 10.00  

Sammen kan vi denne aften finde en eftermiddag/formiddag om ugen, hvor alle kan deltage i konfirmandundervisningen - som kommer til at foregå i præstegården i Dreslette - uanset om konfirmanderne går på Ebberup Skole eller Haarby Skole – eller andre skoler. 

Jeg håber, vi kan få et godt hold konfirmander her fra Dreslette og Helnæs sogne. 

Rent praktisk - det vil være muligt at køre med Flex-trafik til undervisningen, og hvis der opstår udfordringer, må vi løse dem i fællesskab.

Hvis I har spørgsmål, kan I bare ringe eller sende en mail.  

Med venlig hilsen 

Sognepræst Else Suhr
Tlf: 64771083
Mail: elsu@km.dk

 

 

Udflugt for Haarby, Helnæs og Dreslette sogne søndag den 8. september 2019.

Efter opsamling ved Helnæs Kirke kl. 7.55 Haarby kirke kl. 08.00 og ved Dreslette kirke kl. 08.20

 

kører vi til Brejning kirke ved Vejle, hvor vi deltager i gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil sognepræst Verner Pedersen fortælle om kirkens og Kellers Minde’s historie, inden vi fortsætter til Børkop Vandmølle, hvor vi spiser frokost.

Om eftermiddagen besøger vi museet på Kellers Minde og drikker den medbragte kaffe dér, inden turen går tilbage til Sydvestfyn.

Kellers Minde Museet har til formål at udbrede kendskabet til historien om De Kellerske Institutioner. Museet rummer effekter og historie om udviklingshæmmedes vilkår fra 1899 til 2012

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00.

Pris for det hele er kun 250,00 kr.

For at turen kan gennemføres skal der være mindst 30 deltagere.

Tilmeldinger med oplysning om telefonnr. inden den 28. august:

Til

Vibeke Busse Andersen på mail vbussea@gmail.com eller på telefon 6477 1090 /3069 7650 eller Gudrun Falk på mail

gudrun­_falk@nypost.dk  eller på telefon 3053 2215.  

 

NB!Der arrangeres kørsel fra Helnæs Kirke tur/retur til Dreslette Kirke. Ønskes dette kontakt da Marianne Therp på Tlf. 6477 1668,  2720 1668 eller mstherp@gmail.com

 

Alle er velkomne!

Kellers Minde Museet

”Den lille by, Brejning, har siden 1899 været præget af De Kellerske Anstalters placering i byen og de smukke bygninger vidner om et særpræget stykke Danmarkshistorie. I forbindelse med institutionens gradvise nedlukning har man indsamlet effekter, der har været anvendt i åndssvageforsorgen i forbindelse med behandling og pleje, og det er blevet til den historiske samling, Kellers Minde. Kellers Minde museet indeholder desuden bøger, billeder og anden vidensmateriale fra den specielle historie.  

Samlingen er den største af sin art i Danmark og dækker hele åndssvageforsorgens historie.”

 

Kilde: www.kellersminde.dk

 

 

Besøg af Det Vestfynske Pigekor

Søndag den 15. september får gudstjenesten i Dreslette kirke kl.16.00 et ekstra løft, da vi får besøg af Det Vestfynske Pigekor.

Koret, som består af piger i alderen 11-15 år, vil medvirke under hele gudstjenesten. Pigerne synger til daglig i henholdsvis Assens Musikskoles Pigekor og Kirkernes Pigekor ved Ørsted-, Søllested-, Vedtofte-, Glamsbjerg- og Køng kirker, og de ledes af korleder Rikke Barsøe Florens og akkompagneres af pianist og organist Henrik Sørensen.

Koret har eksisteret i 15 år, hvor det gennem tiden har sunget koncerter i hele Danmark, og det har også været på koncertrejser i Sverige, Norge, Frankrig, Italien og Tyskland.

I april 2020 skal koret til Færøerne og synge koncerter og blandt andet deltage i gudstjenesten palmesøndag på øen Suduroy.

Høstgudstjeneste i Dreslette Kirke søndag den 22. september kl. 11.00

Derefter er der smørrebrød samt information fra menighedsrådet om årets gang i konfirmandstuen.  

Alle er velkomne! 

Høstgudstjeneste i Helnæs kirke Søndag den 22. september kl. 17.00

- med efterfølgende spisning i Forsamlingshuset

Alle gode gaver, de kommer oven ned.
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud,
for al hans kærlighed”

Ved høstgudstjenesten vil vi igen opfordre alle til at medbringe noget, som I har ”høstet” i jeres have.

Det er jo alt sammen ”gaver, som kommer oven ned”.
Gør I det, bliver det gaver igen. Vi vil under spisningen holde auktion over jeres gaver og give de indkomne penge til menighedens barn fra SOS - børnebyerne.

KOM og se den smukt pyntede kirke – pyntet af frivillige.

Nyd at synge med på høstens dejlige salmer og sange. 

Nordisk sang & musik i Kærum

Orgelkoncert med korsang
Torsdag den 12. september kl. 18.00 i Kærum kirke 

 

Medvirkende er organist og korleder samt nogle sangere fra Nordic Choir

Det Vestfynske Pigekor under ledelse af Rikke Barsøe Florens. 

Der serveres en let anretning med highlights fra 100 år i Nordens tegn. Denne aften er kommet i stand ved et samarbejde mellem De 5 kirker og Foreningen Norden Assens

Tilmelding af hensyn til traktementet

senest tirsdag 10. september kl. 12 til Marianne Therp mail: mstherp@gmail.com   SMS 2720 1668    tlf. 6477 1668

FORENINGEN     100   100   100   100   100   100     NORDEN

Velkommen til HØJSKOLEDAG på Helnæs

 Søndag den 6. oktober 2019

TEMA   Fremtidens kirke hos os

Med fokus på menigheds- og gudstjenesteliv, fællesskaber og samarbejde   

Program
Kl. 11.00 Gudstjeneste i Helnæs kirke Else Suhr, Adam Boas,  Rikke Graff
Kl. 12.30 Middag i Helnæs forsamlingshus, Ryet
Kl. 13.30 Oplæg ved udviklingskonsulent, projektleder og tidligere provst i Brønderslev provsti Yvonne Nielsen Alstrup: Faktatal – trends - Folkekirkens vilkår anno 2019
Kl. 15.00 Kaffe
Kl. 15.30 Oplæg, samtaler og workshops. Folkekirkens succeser, tips og tricks
Kl. 17.00 Afslutning
Tilmelding med navn, telefon og sogn senest fredag 27. 09. til Inger Lund, Helnæs på mail:  in47lu@hotmail.com eller mobil: 2927 0575
Pris for dagen incl. middag og kaffe kr. 125 pr. person.
Betales kontant i Forsamlingshuset
Dagen gennemføres ved mindst 30 deltagere

Arrangører: Helnæs menighedsråd for De 5 kirker 

Fællessang i Helnæs kirke

Søndag den 10. november kl. 14.00

Kom og vær med til fællessang i kirken, hvor alle har mulighed for at ønske sig sange og salmer fra den danske højskolesangbog og fra salmebogen. 

Det er dejligt at synge sammen og alle er velkomne denne eftermiddag.