Dreslette kirke

Maleri af Dreslette Kirke

For omkring 25 – 30 år siden var et ægtepar fra Dreslette på tur til Djursland hvor de bl.a. besøgte Rosenholm Slot. Under rundvisningen - ledet af en Komtesse - blev de spurgt – ”Hvor kommer I fra?”. Da de oplyste, at de kom fra Dreslette, meddelte hun, ”Så skal I se et gammelt maleri, vi har af Dreslette kirke.” Vel hjemme igen fortalte de om denne oplevelse, så da den lokale husmoderforening 5-10 år senere var på udflugt til Rosenholm, spurgte de, om de måtte se maleriet af Dreslette Kirke. Det fik de lov til, og de fik også lov til at tage et fotografi af maleriet.

Fotografiet blev fremkaldt, og kirken fik et eksemplar. For ca. 10 år siden besluttede menighedsrådet,  at det kunne være spændende at få dette maleri til Dreslette, og Rosenholm blev kontaktet uden, at der dog kom noget ud af det.

I år tog vi igen kontakt til Rosenholm for at finde ud af om der evt. var mulighed for at få maleriet i udlån. Denne gang var der et helt anderledes positivt svar. Vi måtte nu gerne få maleriet i udlån.
Billedet blev da hentet ”hjem” til Dreslette.

På maleriet kan man ude i baggrunden se en hvid hovedbygning, der skal være Hagenskov Slot. I forgrunden er Niels Ryberg, en fisker, en møller og på vej væk fra de tre personer, vandrer en bonde. Inden for det viste stengærde ses ingen markering af grave. På maleriet ser man derudover Helnæs bugten, der i 1700 tallet var tættere på kirken, end den er i dag.

Da maleriet ikke har signatur eller årstal, er det store spørgsmål nu, hvor gammelt billedet er? Vi ved dog, at Etatsråd Niels Ryberg, der i slutningen af 1700 tallet ejede Hagenskov gods, bestilte et maleri af Dreslette kirke, inden han ændrede kirken markant. Det vil give et tidsspænd på 10 år fra 1775, hvor han opførte Hagenskov slot, og frem til 1785 hvor han påbegyndte ombygningen af Dreslette kirke. Hvordan maleriet så er endt på Rosenholm Slot på Djursland, ved vi dog ikke, så her ligger der nu et spændende stykke detektivarbejde foran os.

Vibeke Busse Andersen

Find vej til Dreslette kirke

Gavsten på Dreslette kirkegård

Billeder i og omkring kirken i december måned

 
 

Menighedsrådet

Formand ved Dreslette Kirke:

Vibeke Busse Andersen
Provstistræde 18, 4.1, 5610 Assens
Tlf. 6477 1090 eller 3069 7650
Mail: vbussea@gmail.com

 

Næstformand:

Peter Løvgren
Strærupvej 8, 5683 Haarby
Tlf. 20755060
Mail: pl@legaris.dk

 

Kasserer:

Børge Rubinke
Gåsemosen  1, 5683 Haarby
Tlf. 40610088
Mail: borgerubinke@hotmail.com

 

Sekretær:

Karen Lise Andersen
Kirkevej 14, 5683 Haarby
Tlf. 29402795
Mail: karenliseand@gmail.com

 

Ulrik Braüner Nielsen
Snavevej 35, 5683 Haarby
23201703
Mail: ubn@ign.ku.dk


Kirkeværge Dreslette Kirke (ikke medlem af menighedsrådet)

Joan Pedersen, Krogsbjerg 16, 5683 Haarby
Tlf. 6477 1548 eller 2267 5148
Mail: krogsbjerg@privat.dk

 

 

 

Kotakte

Graver ved Dreslette kirke

Jan Jeppesen 
Tlf. 2049 5728
Træffetid tirsdag til fredag 7.30 - 16.00
Mail: janjeppesen23@gmail.com

 

Kirketjener ved Dreslette kirke

Gudrun Falk
Herredsbjerg 4
5683 Hårby
tlf. 3053 2215
Mail: gudrun_falk@nypost.dk