Dreslette kirke

2. søndag i advent – uden spisning

Desværre må vi undvære samværet ved fællesspisningen i Dreslette Forsamlingshus den 2. søndag i advent i år.

Vi holder fast ved gudstjenesten i kirken, hvor der vil være læsninger, og hvor vi skal synge de gode julesalmer, der aldrig kan synges for tit.

Gudstjenesten er i år rykket frem til: Kl. 11.00

Julekoncerten aflyst

Vi havde ellers glædet os til at få besøg af Vor Frue Kantori fra Svendborg under ledelse af organist Povl Chr. Balslev den 2. søndag i advent.

Koncerten udskyder vi til næste år. Koret har allerede sat kryds ved søndag den 5. december 2. søndag i advent 2021.

Kantori

Vor Frues Kantori blev stiftet i sommeren 2002 af organist Povl Chr. Balslev.

Koret, der består af 16 sangere, har siden dets start markeret sig musikalsk med smukke, anderledes og intense koncerter, hvis kendetegn er en homogen klang og et på én gang klassisk og utraditionelt repertoire.

Kantoriet medvirker typisk et par gange om året ved koncerter/arrangementer i Vor Frue kirke, men giver herudover også koncerter rundt om i landet. Koret har ligeledes været på turnéer til Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og Grand Canaria.

Læs mere på kantoriets egen hjemmeside: www.vorfrueskantori.dk

Kyndelmisse i Dreslette

Desværre må vi også aflyse vores traditionelle kyndelmissefællesspisning i Dreslette Forsamlingshus med vintermad og fællessang.

Vi fastholder dog Kyndelmisse-gudstjenesten i Dreslette kirke, og det bliver:

Søndag den 7. februar kl. 19.00

Her vil der blive holdt en andagt, og så skal vi synge de kendte vintersange og –salmer.

Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag den 2. februar.
Dagen blev kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: Kyndel = candelarum, lys og missa messe.

Menighedsrådsvalget 2020

Dreslette kirke

Det nye menighedsråd er:
Joan Pedersen, Gitte Møller, Bjarne Gadebusch, Mogens Hjorth, Gudrun Falk.

I september er der menighedsrådsvalg i hele landet.

Her i Dreslette sogn afholdes det - som tidligere – i forbindelse med Høstgudstjenesten, der i år er den 13. september.

Efter gudstjenesten serveres der smørrebrød i konfirmandstuen og herefter informeres indledende om menighedsrådets arbejde – og derefter er der opstillingsmøde – og valg til det nye menighedsråd.

Dreslette sogn har under 1000 medlemmer af folkekirken, og menighedsrådet består derfor af 5 folkevalgte samt præsten – og valgperioden er på 4 år, begyndende 1. søndag i advent 2020.

Arbejdet i menighedsrådet er mangfoldigt, spændende og lærerigt, hvor der både er bundne opgaver, men også mulighed for initiativer til forskellige sogneaktiviteter.

De bundne opgaver er ikke mindst

-        Ansvaret for de kirkelige handlinger

-        Ansvaret for vedligehold af kirkens bygninger og af kirkegården

-        Ansvaret for den økonomi der tildeles sognet

-        Rådet er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere – dog ikke for præsten.

Med hensyn til de frivillige aktiviteter kan nævnes dem der tilrettelægges i samarbejde med nabosognene, og her er der en bred vifte af muligheder.

Samarbejde om fællesudflugter, koncerter, foredrag, gudstjenester i det fri og kirkehøjskoledage er her nogle af mulige initiativer.

Men nye ideer, der yderligere kan skabe sammenhold, liv og aktiviteter i lokalsamfundet er naturligvis gode at få på bordet – såsom aktiviteter, der involverer børn og deres forældre.

Dreslette sogn er et mindre landsogn, der har et godt foreningsliv og menighedsrådet er naturligvis her en aktiv medspiller. 

Vi ses den 13. september. 

Vibeke Busse Andersen
Formand for menighedsrådet

 

 

Dreslette kirke

Maleri af Dreslette Kirke

For omkring 25 – 30 år siden var et ægtepar fra Dreslette på tur til Djursland hvor de bl.a. besøgte Rosenholm Slot. Under rundvisningen - ledet af en Komtesse - blev de spurgt – ”Hvor kommer I fra?”. Da de oplyste, at de kom fra Dreslette, meddelte hun, ”Så skal I se et gammelt maleri, vi har af Dreslette kirke.” Vel hjemme igen fortalte de om denne oplevelse, så da den lokale husmoderforening 5-10 år senere var på udflugt til Rosenholm, spurgte de, om de måtte se maleriet af Dreslette Kirke. Det fik de lov til, og de fik også lov til at tage et fotografi af maleriet.

Fotografiet blev fremkaldt, og kirken fik et eksemplar. For ca. 10 år siden besluttede menighedsrådet,  at det kunne være spændende at få dette maleri til Dreslette, og Rosenholm blev kontaktet uden, at der dog kom noget ud af det.

I år tog vi igen kontakt til Rosenholm for at finde ud af om der evt. var mulighed for at få maleriet i udlån. Denne gang var der et helt anderledes positivt svar. Vi måtte nu gerne få maleriet i udlån.
Billedet blev da hentet ”hjem” til Dreslette.

På maleriet kan man ude i baggrunden se en hvid hovedbygning, der skal være Hagenskov Slot. I forgrunden er Niels Ryberg, en fisker, en møller og på vej væk fra de tre personer, vandrer en bonde. Inden for det viste stengærde ses ingen markering af grave. På maleriet ser man derudover Helnæs bugten, der i 1700 tallet var tættere på kirken, end den er i dag.

Da maleriet ikke har signatur eller årstal, er det store spørgsmål nu, hvor gammelt billedet er? Vi ved dog, at Etatsråd Niels Ryberg, der i slutningen af 1700 tallet ejede Hagenskov gods, bestilte et maleri af Dreslette kirke, inden han ændrede kirken markant. Det vil give et tidsspænd på 10 år fra 1775, hvor han opførte Hagenskov slot, og frem til 1785 hvor han påbegyndte ombygningen af Dreslette kirke. Hvordan maleriet så er endt på Rosenholm Slot på Djursland, ved vi dog ikke, så her ligger der nu et spændende stykke detektivarbejde foran os.

Vibeke Busse Andersen

Find vej til Dreslette kirke

Gavsten på Dreslette kirkegård

Billeder i og omkring kirken i december måned

 
 

Menighedsrådet

Formand ved Dreslette Kirke:

Vibeke Busse Andersen
Provstistræde 18, 4.1, 5610 Assens
Tlf. 6477 1090 eller 3069 7650
Mail: vbussea@gmail.com

 

Næstformand:

Peter Løvgren
Strærupvej 8, 5683 Haarby
Tlf. 20755060
Mail: pl@legaris.dk

 

Kasserer:

Børge Rubinke
Gåsemosen  1, 5683 Haarby
Tlf. 40610088
Mail: borgerubinke@hotmail.com

 

Sekretær:

Karen Lise Andersen
Kirkevej 14, 5683 Haarby
Tlf. 29402795
Mail: karenliseand@gmail.com

 

Ulrik Braüner Nielsen
Snavevej 35, 5683 Haarby
23201703
Mail: ubn@ign.ku.dk


Kirkeværge Dreslette Kirke (ikke medlem af menighedsrådet)

Joan Pedersen, Krogsbjerg 16, 5683 Haarby
Tlf. 6477 1548 eller 2267 5148
Mail: krogsbjerg@privat.dk

 

 

 

Kotakte

Graver ved Dreslette kirke

Jan Jeppesen 
Tlf. 2049 5728
Træffetid tirsdag til fredag 7.30 - 16.00
Mail: janjeppesen23@gmail.com

 

Kirketjener ved Dreslette kirke

Gudrun Falk
Herredsbjerg 4
5683 Hårby
tlf. 3053 2215
Mail: gudrun_falk@nypost.dk